Tavallinen kuluttaja ei välttämättä tule edes ajatelleeksi millaisen matkan uudet urheilutuotteet ovat kokeneet ennen kuin ne saapuvat markkinoille tavallisten kuluttajien ulottuville urheiluliikkeiden ja verkkokauppojen valikoimiin. Tämä artikkeli pyrkii valottamaan tämän matkan vaiheita konkreettisella ja mielenkiintoisella tavalla. Aloitetaanpa tuotteen suunnitteluprosessista.

Urheilutuotteen suunnittelu

Hyvän urheilutuotteen suunnittelu lähtee liikkujien todellisesta tarpeesta, johon tuote pyrkii vastaamaan. On tärkeää, että tuotteiden suunnittelussa näkyvät todellisten käyttäjien toiveet tuotetta kohtaan.

Urheilutuotteen konseptointi

Urheilutuotteen konseptointi sisältää erilaisia tutkimuksia ja esisuunnittelua. Tässä vaiheessa on tärkeää varmistaa tuotteen valmistettavuus ja turvallisuus. Vaihe sisältää runsaasti visualisointia ja projektinhallintaa.

Urheilutuotteen tuotekehitys ja suunnittelu

Tuotekehitys- ja suunnitteluvaiheessa urheilutuotetta kehitetään ja siitä pyritään suunnittelemaan entistä toimivampi. Tähän vaiheeseen saattaa liittyä mekaniikkasuunnittelua ja sähköautomaatioon liittyviä toimintoja. Tässä vaiheessa suunnitellaan myös lopullisen tuotteen pakkaus, jolla on myös merkitystä markkinoinnin kannalta. Dokumentointi ja erilaiset asiantuntijapalvelut liittyvät usein kiinteänä osana tähän vaiheeseen.

Urheilutuotteen toteuttaminen ja ylläpito

Urheilutuotteet toteuttamis- ja ylläpitovaiheessa valmistetaan tuotteen prototyyppi. AM-tekniikalla pyritään valmistukseen, joka lisää materiaalia. Tässä vaiheessa pohditaan myös valmistuksen teknistä tukea ja tuoteylläpitoa. Samalla on tarkoitus varmistaa tuotteen toimittajaverkostot ja PDM-palvelut.

Urheilutuotteen prototyypin testaus

Urheilutuotteen prototyypin testaus on tärkeä vaihe prosessia. Tässä vaiheessa todelliset tuotteen potentiaaliset käyttäjät pääsevät testaamaan tuotetta. Vaiheen aikana nähdään, kuinka prototyyppi toimii käyttötarkoituksessaan ja millaisia asioita tuotteessa voitaisiin vielä parantaa. Käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta tuotetta on tässä vaiheessa vielä mahdollista kehittää ja siitä voidaan luoda entistä laadukkaampi ja paremmin käyttäjien tarpeita vastaava. Urheilutuotteen prototyypin testausvaihe onkin yksi prosessin tärkeimmistä vaiheista.

Urheilutuotteen markkinoinnin suunnittelu

Urheilutuotteen markkinointia kannattaa suunnitella läpi koko prosessin. Markkinoinnin kohdentaminen ja oikeanlainen toteutus ovat tärkeitä, jotta tuote nousisi urheilukansan tietoisuuteen ja suosioon. Urheilutuotteen brändäämisellä siitä pyritään luomaan urheilijoiden keskuudessa haluttu tuote. Esimerkiksi Adidas on onnistunut tuotteidensa brändäämisessä erityisen hyvin ja Adidaksen sivuraidat ovat jo käsite urheilijoiden ja nuorten keskuudessa. On lähes kunnia-asia kulkea Adidaksen raitaverkkareissa. Markkinoinnin ja brändäämisen kautta uudet urheilutuotteet pyrkivätkin saavuttamaan markkinoilla paikan Adidaksena Adidaksen paikalla.