Ennen kuin uusi urheilutuote saapuu markkinoille siitä valmistetaan yleensä prototyyppi. Löydät tästä artikkelista mielenkiintoista tietoa siitä, mitä prototyypillä tarkoitetaan ja miksi prototyypin luominen ja testaus on erityisen tärkeä vaihe urheilutuotteen saapumisessa markkinoille. Runteq Oy:n uuden juoksutuotteen testaaminen tarjoaa mielenkiintoisen esimerkin uuden urheilutuotteen prototyypin testaamisesta ja sen kautta saadusta palautteesta.

Mikä on prototyyppi?

Prototyypillä tarkoitetaan koekappaletta. Se on siis tuotteen alkuperäinen, ensimmäinen versio. Yleensä asiakkaille ei toimiteta prototyyppejä, sillä kyseessä on tuotteen tyyppi, jota vielä testataan ja pyritään entisestään parantamaan testaajilta saadun palautteen perusteella.

Miksi urheilutuotteiden prototyypit ovat niin tärkeitä?

Urheilutuotteiden prototyypit ja niiden testaaminen on todella tärkeää, sillä prototyyppiä on vielä mahdollista hioa viimeisen päälle ennen kuin tuote saapuu markkinoille kuluttajien ulottuville. Kuluttajien tuotteesta saama ensivaikutelma on äärimmäisen tärkeä ja tämä ensivaikutelma on yleensä sitä parempi, mitä huolellisemmin tuotteen testaaminen on tehty ja mitä kauemmin tuotteen hiomiseen on käytetty.

Esimerkkinä Runteq Oy:n uusi juoksutuote

Runteq Oy:n uusi juoksutuote on oivallinen esimerkki siitä, kuinka tuotteen prototyypin koekäyttö auttoi tuotteen testaamisessa ja toi esiin kuinka tuote toimii sille tarkoitetussa käyttötarkoituksessa. Eräs testaaja kertoi, että uuden juoksutuotteen avulla hän oppi lyhyen ajan sisällä paljon juoksutekniikkaan liittyvistä heikkouksistaan. Tätä kautta hän sai arvokasta tietoa siitä, mihin hänen kannattaa jatkossa harjoittelussaan keskittyä. Testaajan mielestä uusi tuote on arvokas myös valmentajan käytössä, sillä valmentaja saa tuotteen avulla apuvälineen, joka auttaa häntä seuraamaan hänen valmentamiensa juoksijoiden kehittymistä. Uusi apuväline on testaajan mukaan helppokäyttöinen ja selkeä. Hänen mielestään se on myös käyttökelpoinen niin aloittelijoiden kuin huippu-urheilijoidenkin keskuudessa.

Tällainen palaute on uuden tuotteen valmistaneelle yritykselle kullanarvoista. Se auttaa varmistamaan, että uusi tuote vastaa käyttäjiensä käyttötarkoitusta ja tuo heidän harjoitteluunsa lisäarvoa. Se auttaa myös tarvittaessa kehittämään prototyyppiä testaajien arviointien pohjalta, jolloin tuotteesta voi tulla entistä parempi ennen kuin se edes saapuu markkinoille. Testivaiheessa on mahdollista testata myös tuotteen turvallisuutta, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi uusien automallien testauksessa. Myös urheilussa turvallisuus on kaiken A ja O, joten urheilutuotteiden turvallisuuden testaamiseen tulee kiinnittää huomiota!