Urheilutuotteiden testaaminen antaa tärkeää tietoa tällaisten tuotteiden valmistajille. Mutta kuinka urheilutuotteita oikeastaan testataan? Perehdymme tässä artikkelissa aiheeseen tamperelaisen Runteq Oy:n tarjoaman esimerkin kautta. Aivan ensimmäiseksi esittelemme tarjolla olevan uuden juoksutuotteen, joka mullistaa kuntojuoksijoiden harjoittelun ja auttaa vähentämään heidän rasitusvammojaan. Tämän jälkeen kerromme tuotteen luoneen Runteq Oy:n taustoista. Lopuksi kerromme, kuinka tuotetta on testattu ja kuinka eräs tuotteen testaaja koki tuotteen käytön.

Tarjolla oleva uusi juoksutuote

Runteq Oy on suunnitellut ja testannut uutta juoksutuotetta, joka auttaa kuntojuoksijoita juoksemaan entistä paremmin. Rasitusvammat ovat valitettavan monen kuntojuoksijan riesana ja jokaisen juoksijan olisikin tärkeää tiedostaan, kuinka hyvällä juoksutekniikalla voidaan ennaltaehkäistä vammoja.

Runteq Oy pyrkii tarjoamaan tätä varten aivan uudenlaisen tuotteen, joka mittaa juoksijan lajitekniikkaa ja analysoi sitä. Tämän ansiosta kuntoilija voi kehittää omaa juoksutekniikkaansa saamansa palautteen pohjalta. Myös juoksijan valmentaja saa laitteen avulla tärkeää tietoa ja ohjeita, joiden avulla hän voi auttaa suojattiaan kehittämään juoksutekniikkaansa.

Runteq Oy:n tausta

Runteq Oy perustettiin 2012 Tampereella. Kyseessä on urheiluteknologiayritys. Tekes ja Nokia Oyj:n Bridgeohjelma ovat tarjonneet yritykselle tukea ja vuonna 2012 se osallistui merkittävään start-up-tapahtumaan Helsingissä.

Yrityksen toimitusjohtajana ja vastuuhenkilöinä ovat toimineet Tommi Petteri Ojala, Jussi Matias Kallioniemi ja Juha-Heikki Nurmela. Vuonna 2015 yhtiöllä ei vielä ollut liikevaihtoa. Vuonna 2016 yrityksen liikevaihto oli 17 000 euroa. Vuonna 2017 liikevaihto nousi 46 000 euroon ja seuraavana vuonna 51 000 euroon. Vuosina 2015 – 2018 yrityksen tilikauden tulos oli kuitenkin tappiollinen.

Tuotteen testaus

Tuotteen prototyyppiä testattiin Suomessa marraskuussa 2012. Sen kansainvälistä kaupallistamista varten yritys on hakenut rahoitusta. Ensimmäisen tuotteen oli tarkoitus tulla myyntiin vuoden 2013 alussa.

Tuotteen testaaja kertoi oppineensa tuotteen kautta lyhyen ajan sisällä paljon omiin juoksuteknisiin heikkouksiinsa liittyviä asioita. Samalla hän on saanut lisää tietoa siitä, mihin hänen kannattaa jatkossa harjoittelussaan keskittyä. Testaajan mukaan tuotteen kautta myös valmentaja saa hyvän apuvälineen, jonka avulla hän voi seurata juoksijoiden kehittymistä. Käytössä tuote on selkeä ja helppokäyttöinen. Lisäksi se soveltuu aloittelijoiden ja huippu-urheilijoiden käyttöön. Tuotteen monipuolisuus on ehdottomasti yksi sen parhaista ominaisuuksista. Juoksu on monin tavoin hyvä harrastus, joten tällaiselle tuotteelle on varmasti kysyntää.